Fantastik Türk Edebiyatı Üzerine

Bilim kurgu ve fantezi tarzındaki eserleriden birkaçı Türk Dili ve Edebiyatı'ndaki alt dallardan bazılarında yer alsa da yine de bu alanın gerçek potansiyeli ihmal edilmektedir.2 dk


Türk Dili ve Edebiyatı’nın alt kategorileri hep şu şekilde yapılmıştır:

*Eski Türk Dili

*Eski Türk Edebiyatı

*Yeni Türk Dili

*Yeni Türk Edebiyatı

*Türk Halk Edebiyatı

*Türk Halk Bilimi

Bu alt dallar birçok konuyu yeterince karşılasa da günümüzde yazılan bir kategoriyi yeterince karşılamamaktadır. Bilim kurgu, fantezi tarzı birkaç eserle bu alt dallardan bazılarında yer alsa da yine de gerçek potansiyeli ihmal edilmektedir. Çünkü bu dallar için önemli eserlerden fantastik, bilim kurgu, fantezi, korku alanına çok yer verilememektedir.

Odysseia destanı, Batı kültürüne temel oluşturan metinlerden sayılıyor.

Fantastik Türk Edebiyatı olarak işlenecek eserler için aklıma öncelikli olarak şu eserler gelmektedir:

*Dünya mitolojisinden örnekler

*Ilyada ve Odysseai:

*Metamorphoses:

*Türk Mitolojik Ögeleri ve Türk Mitolojisinin Tasniflendirilmesi

*Irk Bitig: Fal Kitabındaki fallar ve Tanrı ile konuşma veya Tanrı’nın konuşması biçimindeki fallar üzerinde durulabilir.

*Dede Korkut Masalları: İslamiyet öncesi ve İslamiyet dönemi unsurlarını bir arada bulunduran ögeler ve başka mitoslarla benzerlikler irdelenebilir.

*Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi: Seyahat edilen yerlerdeki fantastik, korku anlatıları irdelenebilir.

*Giovanni Scognamillo’nun Feankenstein’ın Laneti ve Ziyaretçiler.

Giovanni Scognomillo

Bu alan belki çoğu insan tarafından kabullenilmeyecektir fakat fantezi alanında birçok eser ve bilgi görmezden gelinmektedir. Bu alan kesinlikle diğer alt dallardan ayrı bir şekilde incelenmeyi hak etmektedir. Eski veya yen dönem eserleri olsun dil bilgisi, şekil özellikleri vs. açısından incelenmekte fakat içinde yatan mitolojik ögeler kesinlikle görülmemektedir.

Stephen King “Kurgu, yalanın içindeki gerçektir” derken Tom Clancy, “Kurgu ve gerçeklik arasındaki fark nedir? Kurgu mantıklı olmalıdır” demiştir. Mitolojiye kimileri yalan kimileri bir masal olarak kimileri de gerçek olarak yaklaşabilir. Nasıl yaklaşılırsa yaklaşılsın şunu da unutmayalım ki çaresiz kalan her insan maneviyata yönelir.

Bu alan ile ilgili olabilecek eserler üzerindeki araştırmalarım devam etmektedir. Buldukça buraya eklemeler, açıklamalar, incelemeler yapmaya devam edeceğim.


Comments

%d blogcu bunu beğendi: